Шаг бажы келди, бүдүү айы үндү!

  0
  1

  Кызылдың А. Алдын-оол аттыг 2 дугаар школазының баазазынга “Шагаа-биле!” деп төлевилелди эгелеп “Шаг бажы келди, бүдүү айы үндү!” деп хемчегни эрттиргенин @tmgnews17 дыңнадып тур.

  Хемчегни Zoom хевир таварыштыр дорт эфирге ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы, Национал школа сайзырадыр институт база кожууннарның башкыларының киржилгези-биле эрттирген.

  Ийи дугаар школаның директору Артыш Чаш-оол коллективи-биле аалчыларын чылыг-чымчак уткуп алгаш, бо хемчегниң чугулазын чугаалаан: “Чогум-на бистиң уругларывыска чонувустуң онзагай бүдүштүг культуразын болгаш езу-чаңчылдарын өөредилге албан черлери таныштырар аргалыг”.

  ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыдының бирги оралакчызы Владимир Монгуш база Национал школа сайзырадыр институттуң директорунуң хүлээлгезин күүседип турар Тамара Оюн Шагаа байырлалының ханы уткалыын, тываларның “Шагның чаазы” деп адаары чаа үениң эгези – чаа эргилде, чаа амыдырал база Чөөн чүк календары-биле Чаа чыл дээрзин демдеглээннер.

  Аалчыларны Шагаа байырлалынга тураскааткан ажык кичээлче чалаан. Школачыларның идепкейлиг киржилгези-биле эрткен кичээл солун болгаш өөредиглиг болган.

  Коронавирус хамчыын нептеретпези-биле башкылар болгаш өөреникчилер санитар-эпидемиологтуг дүрүмнерни сагааннар.

  Реклама