Шагаа – Тываның шупту чоннарының байырлалы

  0
  1
  Шагаа – Тываның шупту чоннарының байырлалы  ✍🏻Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бөгүнгү аппарат хуралын Шагааны республикага байырлап эрттирериниң дугайында чугаа-биле эгелээн.

  Үе-шагның эргилдези, чаа чыл уткууру-биле холбашкан бистиң өгбелеривистиң эрте-бурунгу байырлалы чүгле ёзу-чаңчыл эвес, а оларга эптиг-демниг болурунга, бергелерни ажып эртеринге, чон болуп тургустуннарынга база деткимчелиг чораан деп Шолбан Кара-оол чугаалаан.

  Тыва – хөй националдыг чурттакчыларлыг болганда Шагааны республиканың бүгү чонунуң байырлалы кылдыр организастап эрттирип турарын демдеглеп, бо чүүлдү чаагай чаңчыл кылдыр улам быжыглаарының чугулазын айыткан.

  Шагаа байырлалы Россияның регионнарының чурттакчыларынга сонуурганчыг болурунуң, тыва улустуң национал байырлалының үезинде туристер болгаш өске-даа аалчыларга ачы-дуза көргүзериниң, сайгарлыкчы кижилер акша-төгерик ажылдап ап болурунуң айтырыын база Шолбан Кара-оол көдүрген.

  Шагааның бүдүү айында кыштагларже үнүүшкүннер, малчыннарга байыр чедириишкиннери болгаш ажыл-ижинге дуза дугайында кожууннарның болгаш күрүне албан черлериниң удуртукчулары аппарат хуралынга дыңнатканнар.

  Тываның Чазааның Даргазының оралакчызы Валентин Ёндан Шагаа бүдүүзүнде малчын кыштагларже үнүүшкүннерни комплекстиг организастаарынче кичээнгейни улгандырып, аңаа эмчилер, башкылар болгаш мал эмчилери дээш өске-даа специалистерни хаара тударының чугулазын айыткан. Республикага Шагаа байырлалынга 776 хемчег планнаттынганын оралакчы дарга дыңнаткан.

  Инек чылын уткуурунуң саң салыр ёзулалын хүн үнүп турда эрттирерин Тываның Камбы лама эргелели саналдааны республиканың Чазааның аппарат хуралының үезинде билдинген.

  Реклама