Шагааның бүдүү айында белеткелдер

  0
  2

  Эрги чылды үдээр чаа чылды уткуур Шагааның бүдүү айының үезинде сагыш-сеткилди эки күзелдер, аал-ораны ажыктыг ажыл-херектер-биле арыглаары – тыва улустуң чаагай ёзу-чаңчылы.

  Шагаа мурнуу чарыында аалының девискээрин, малының кажаа-хораазының иштин аштаар. Амгы үениң кижилери база ада-өгбелериниң ол чаңчылдарын сагып чоруурлар.

  Мөргүлдер болур хүрээлерни бо чаагай байырлалдың бүдүүзүнде шажын ажылдакчылары болгаш чүдүкчүлер кады аштап-арыглаары чаңчыл апарган. Кызыл хоорайда Цеченлиңг хүрээзиниң мөргүл залын Шагаа бүдүүзүнге аштап арыглаарынга республиканың аныяктарының “Тываның буянныг чүректери” шимчээшкининиң кежигүннери оолдар, уруглар киришкен.

  Шагааны арыг-силиг, чаа идик-хептиг уткуурга, сагыш-сеткили база арыг-чаагай болурунга ада-өгбелеривис бүзүреп чораан. Ол чаңчылды амгы шагның кижилериниң чамдыызы сагып, Шагааны чаа идик-хептиг уткуурунга ынактар. Бир эвес Шагаа идик-хевин боттары даарап кедер болза, чаа чылда ажыл-үүле бүдүнгүр-чогунгур болур. Ус-шевер кижилер Шагаа хевин даараап кедерин чонга өөредип турар. Өвүр кожууннуң Ак-Чыраа суурнуң ус-шеверлериниң бирээзи Алдыына Базыр-оол тыва тонну быжып, даараарын көргүзүп, мастер-классты чаңгыс чер-чурттугларынга эрттирген.

  Тыва улустуң Шагаа байырлалы шаг-төөгүден бээр оюн-тоглаа, ыры-шоор чокка эртер эвес. Кожамыктаары чоннуң ыры уран чүүлүнүң кол хевири чораан. Республиканың улусчу чогаадылга төвү «Онлайн кожамык» акцияны организастаан. Аңаа киржир кижи боду чааскаан азы эш-өөрү-биле кады кожамыктарны ырлааш, кожамыктап харыылар кижини азы коллективти кыйгырар.

  Тываның школаларының өөреникчилерин база чалаан. Кызыл кожууннуң Ээрбек школазының өөреникчилери ол чалалганы хүлээп ап, кожамыктап ырлааш, Сукпак школазының өөреникчилерин кожамыктап харыылаарынче кыйгырган.

  Шагаа бүдүүзүнүң айында «Онлайн кожамык» акция республиканың чурттакчы чонунуң улуг сонуургалын чаалап ап, соцчеткилерде арыннарже болгаш бөлүктерже тарап чоруй барган.
  Республиканың улусчу чогаадылга төвүнүң бо чылын эрттиргени “Ыраажы малчын” онлайн көрүлде Тываның уран чүүлүнүң төөгүзүнде көстүп көрбээн онзагай болуушкун болганын демдеглеп каары база артык эвес.

   

   

  Реклама