ШЕМИДЕ ЭЗИРЛЕР УЯЗЫ

  0
  8

  Чөөн-Хемчик кожууннуң Шеми суурга «Эзирлерниң уязы» деп спорт залдың тудуун 2021 чылдың август айда эгелээш декабрь төнчүзүнде ажыглалче киирген. Тудуг ажылдарынга ниитизи-биле дөрт кижиден тургустунган бригада хаара туттунган. Ынчалза-даа чудуктар болгаш өске-даа тудуг материалдарын тудуп салыр ажылдарга сумунуң эр кижилери шупту чаңгыс дем-биле дузалашкан.
  Спорт залдың байырлыг ажыдыышкынынга Тываның Баштыңы —Чазааның Даргазы Владислав Ховалыгның эрге-хоойлу талазы-биле оралакчызы Тимур Куулар, Чөөн-Хемчик кожууннуң чагырга даргазы Алексей Түлүш база келгеш, шемижилерге байыр чедирген.
  Бо спортчу өргээге 10 хардан эгелээш, 17 хар чедир назылыг бичии мөгелер 3 аңгы бөлүктерге тыва база хостуг хүрештер болгаш сумонуң чажыттарын өөренип эгелээрин тренер башкы Эдуард Донгак чугаалады.
  Шеми сумузун Тыва Арат Республиканың Наадым хүрештеринге 3 удаа шүүп чораан сураглыг мөге Арзылаң Чамыяң, ол ышкаш 1975-1980 чылдарда самбо база хостуг хүрештерге спорт мастери Кушкаш-оол Ховалыг база бо хүннерде Арзылаң Чамыяның салгалы, 2017 чылда аныяктар аразынга Наадым хүрежинге үжүүрлешкен мөге, сумога Россияның, Европаның чемпиону Мөңге-Эртине Куулар олар аңгы-аңгы чылдарда алдаржыдып, аныяк-өскенге үлегер-чижек болуп келген.
  Шеми ортумак школазының өөредилге-кижизидилге талазы-биле оралакчызы Байлак Кара-Салдың чугаазы-биле алырга, амгы үеде эге класстардан эгелээш хостуг хүреш спортун сонуургап эгелээн бичии мөге уруглар Айнара Монгуш болгаш Найрана Ооржак оларның аттары Россия чергелиг маргылдааларда чаңгыланы берген.


  Ниитизи-биле 100 ажыг бичии мөгелер Шеми сумузунда «Эзирлерниң уязы» спорт залынга белеткенип эгелээрин Чөөн-Хемчик кожуунда Чечен-оол Монгуш аттыг олимпийжи курлавырлар школазының директору Айдыс Ооржак дыңнадып турар.
  Чөөн-Хемчик кожууннуң Шеми ортумак ниити билиг школазы өөредилге- кижизидилге ажылының талазы-биле тергииннерниң одуруунда. Ооң-биле чергелештир «Эзирлерниң уязы» деп чаа спорт залды ажыглалче кииргени-биле спортчу чедиишкиннер-биле база тергииннерниң аразынче кирер эрге дээш, шемижилер ажылдап кирипкен.
  Мерген Ондар.

  Реклама