ШКОЛАЛАРДА КАРАНТИНИ ЧАРЛААН

  0
  136

  Грипп, ОРВИ аарыындан улуг кижилерден эгелээш, школачылар болгаш бичии чаштарга чедир хөйү-биле аарып турар. Сезон аайы-биле халдавырлыг бо аарыгларның хевирлери база аңгы-аңгы. Бо грипп белен сегивес, эчизинге чедир эмневеске катап база грипптей бээр дээрзин аарыг кижилер чугаалап турар.
  Школаларда класстар аайы-биле аарып турар өөреникчилерниң санын үндүрүп тургаш, эпидхайгааралды чоруткан түңнелинде декабрь 14-тен 21-ге чедир Шагаан-Арыгның дугаары 1, 2 , Хайыракан, Арыг-Үзүү, Иштии-Хем, Эйлиг-Хем школаларында, Шагаан-Арыгда «Солнышко», «Ручеек» уруглар садтарында карантинни чарлаан.
  Өөреникчилер бажыңнарындан (онлайн) интернет четкизиниң харылзаазын дамчыштыр өөренир.

  Ада-иелерниң кичээнгейинге! Ажы-төлүн кудумчуже үндүрбес, хөй-ниити черинче чорутпас, хайгааралга алыр, өөредилгезинче кичээнгейни угландырар, кадыкшылынче онза кичээнгейни салыр!

  Реклама