Шолбан Кара-оол: «Эң-не кол чүүл – эрге-чагырга биле ниитилелдиң аразында холбааны тудары”

    0
    1

    Красноярк хоорайга болган өртке амы-тынындан чарылган аныяк оолдуң дөргүл-төрели эрткен неделяда социал четкилер таварыштыр оон-биле харылзашканын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн.

    Мооң-биле холбаштыр, ол Националдар херектериниң талазы-биле агентилелге республикага чурттуң өске регионнарында чурттап чоруур чаңгыс чер-чурттуглар-биле харылзаа тудуп-таарыштырар ниитилелди тургузарын сүмелээн.

    Реклама