Шолбан Кара-оол: «Оруктарны айыыл чок кылдыр кылыр херек»

  0
  3
  Шолбан Кара-оол: «Оруктарны айыыл чок кылдыр кылыр херек»

  Тываның Чазаа чазын суг үерлээр байдалды аппарат хуралынга сайгарып чугаалашкан. Мөңгүн-Тайга кожуунда бо байдал нарыыдап турар. Хемниң суу чайындылааш, Кызыл-Хая суурнуң талазынче углай бадып турар дээрзин Мөңгүн-Тайга кожууннуң чагырыкчызы дыңнаткан.

  – Февраль айның төнчүзүнде тус черниң сайгарлыкчылары, «Мөген-Бүрен» бүдүрүлгезиниң болгаш чагырганың төлээлери кады, чамдык малчын аалдарга дузалашкан. Берге орук-чирикти эртип шыдаар улуг чүък машиназы бээрге, ооң дузазы-биле малчыннарга аъш-чемни болгаш сигенни кежирип берген бис. Калчан артты ажар орук дыка тайгактыг. Тоолайлыг, Кызыл-Хая суурлар-биле телефон дамчыштыр харылзажып турар бис – деп чагырыкчы чугаалаан. Олар тос малчын аалдарга барып четкеш, хынап чораан. Хөй кезииниң байдалы ажырбас болган.

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-Оол медээни кичээнгейге хүлээп алганын дыңнаткаш, «Орук айыыл чок болур ужурлуг, хемчээн алырын диледим» – деп, ол чугаалаан.

  Реклама