«Шураштың» чедиишкини

  0
  5
  Бо чылдың март айның сөөлгү хүннеринде Красноярск хоорайга болуп эрткен “Түңнел” деп бүгү-российжи мөөрейге Улуг-Хем кожууннуң Хайыраканның уругларның уран чүүл школазының “Шураш” танцы ансамбли киришкеш, “Улусчу танцы” деп номинацияга ll чаданың лауреады болган.

  “Шураш” танцы ансамбльди Хайыраканның уругларның уран чүүл школазынга хореограф Рената Дыртыкпан 2009 чылда тургускан. Ол ансамбльдиң бөгүнге чедир удуртукчузу.

  Тургустунганы чылда-ла уругларның танцы ансамбли бодунуң чогаадыкчы күш-шыдалын көргүзүп эгелээн. Ада-чурттуң Улуг дайынынга тиилелгеге тураскааткан “Тиилелгениң салюду” деп кожуун мөөрейинге шылгаарааш, республика чадазынга Улуг-Хем кожууннуң чогаадыкчы ат-алдарын камгалааш, мактал шаңналга төлептиг болган. 2010 чылда “Тыва – бистиң өргээвис” деп мөөрейниң республика чергелиг чадазынга ансамбльдиң кежигүннери бедик чогаадыкчы чоруун көргүскеш, “Эң эки танцы коллективи” деп номинацияга шылгарааннар.
  Ансамбльдиң чогаадыкчы арга-мергежили улам-на хөгжүп, мөөрейлерге тиилекчи черлерни удаа-дараа чаалап ап келген. Тываның культура яамызының дужаалы-биле 2012 чылда “Шураш” ансамбльге “Улусчу танцы коллективи” деп атты тывыскан.

  Бо бедик атты төлептии-биле бадыткаар дээш, ансамбльдиң удуртукчу Рената Дыртыкпан, ооң кежигүннери боттарының чогаадыкчы арга-мергежилин доктаамал бедидип келгеннер.

  “Шураштың” кежигүннери самчылар Хайыраканның уругларның уран чүүл школазының хореография салбырын дооскаш, чогаадыкчы чоруун ансамбльге уламчылазын дээш, Рената Романовна ооң улуг составын база тургускан.

  Красноярск хоорайга болуп эрткен “Сибирь сылдыстарны кыпсып тур-2017” деп улустар аразынга мөөрейге “Шураш” танцы ансамбли шаңналдыг черни ээлээн.

  “Шураш” ансамбль “Үлегерлиг бот-тывынгар коллектив” деп хүндүлүг аттың база эдилекчизи. Бо шаңнал тыва уран чүүлдүң хөгжүлдезинге ансамбльдиң болгаш ооң удуртукчузунуң киирип чоруур улуг үлүүнүң херечизи.
  Реклама