“Сибирь Енисейи”-биле керээни чарган

    0
    4
    Красноярск хоорайда бо хүннерде болуп турар экономиктиг шуулганга бөгүн Тываның Чазаа “Сибирь Енисейиниң хөгжүлдезиниң корпорациязы” автономнуг коммерциялыг эвес организация-биле эът продукциязы болбаазырадыр модульдуг завод тургузар керээге атты салган.

    Чартык чыл дургузунда Тываның найысылалы Кызыл хоорайга, бир чылда 20 муң тонна хой эъди болбаазырадыр, модульдуг цехти тургузар. Финляндиядан инвесторлар ол төлевилелче 4 сая евро акшаны салыр деп планнап турар. Ол дугайында “Сибирь Енисейи” корпорацияның чиңгине директорунуң оралакчызы Алексей Николаев дыңнаткан. Бүдүрүп үндүрген продукцияны Евросоюз чурттарынче дужаар. Амгы үеде тодаргай айтырыгларны өөренип көрүп турар.
    Реклама