Солун Солун-оол артист

  0
  1
  Бөгүн, февраль 6-да, Тыва Республиканың база Россия Федерациязының улустуң артизи Люндуп Солун-оолга ооң уран талантызының мөгейикчилери, артист эш-өөрү, чоок кижилери 80 хар юбилейи-биле байыр чедирип турарлар.

  Люндуп Иргитович Бай-Тайга кожууннуң Кара-Хөлге арат өг-бүлеге төрүттүнген. Тээли ортумак школазынга өөренип турда-ла, ооң чогаадыкчы салым-чаяаны илереп келген. Концертерге идепкейлиг киржип, эң ылаңгыя басняларны каттырынчыг солун кылдыр номчуп турган.

  1960 чылда Кызылдың театр-студиязынга шылгалда хүлээп алыышкыннарга Люндуп Солун-оолдуң баштак болгаш шоодуглуг чогаалдарны бир янзы онзагай номчуурун тыва театрның режиссерлары С.П. Майер, И.С. Забродин эскерип, ону театр-студияга күзелдии-биле хүлээп алган. Театр-студияны дооскаш, Люндуп Солун-оол Ленинградтың күрүнениң театр, музыка болгаш кинематография институдунче өөренип кирген. Институтту 1967 чылда “Театр болгаш кино актеру” мергежилдиг дооскаш, Тываның Виктор Көк аттыг хөгжүм-шии театрынга хөй чылдар дургузунда ажылдаан.

  Люндуп Иргитович чоннуң ынак артистериниң бирээзи. Ол театр уран чүүлдүң кандыг-даа жанрынга ойнаар кайгамчыктыг салым-чаяанныг артист. Шүлүктер, баснялар номчуур, ырлаарындан аңгыда тыва, совет, российжи болгаш делегей чергелиг шиилерге хөй маадырларның рольдарын ойнаан. Салчак Токаның “Дөңгүр-оол” деп шиизинде Сандактың, Ж-Б.Мольерниң «Тартюф»-та Тартюфтуң, У.Гаджибековтуң «Аршин Мал Алан» деп шиизинде Аскерниң дээш оон-даа өске хөй рольдарны ойнаан.

  Люндуп Солун-оол артист уран номчулганың кайгамчыктыг мастери. “Чуртталга дугайында монолог”, “Кижи дугайында сөс”, “Мени мана” деп литература-хөгжүмнүг композициялары ханы уткалыы болгаш уран-чечени-биле чонга үнелиг.

  Чоннуң ынак артизи Люндуп Солун-оолдуң уран талантызы, чогаадыкчы ажылы Тываның үнелиг эртинелериниң бирээзи.
  Реклама