СООК-ИРЕЙГЕ ЧАГАА

    0
    12

    Барыын-Хемчик кожуунда кадыының байдалы кызыгаарлыг, өскүс болгаш чурттап болурунуң эң адаккы хемчээлинден эвээш орулгалыг өг-бүлелерде 12 хар чедир назы-харлыг уругларның аразынга «Соок-Ирейге чагаа» деп акцияны чарлаан. Өөреникчилерниң чагааларын Василий Хомушку кудумчузунда Олег Намдараа аттыг уран чүүл төвүнде, ол ышкаш Чүргүй-оол Хомушку кудумчузунда дугаары 1, 2 школаларда база уругларга болгаш өг-бүлелерге дуза чедирер төпте хүлээп ап турар.
    Уруглар колдуунда кедер идик-хеп, ойнаарактар, спортчу хеп, хөгжүм херекселдери, номнарны белекке алыксап турарын чагааларда бижээн. Оон аңгыда, материалдыг эвес күзелдер—чижээ, ат-сураглыг мөге-биле ужуражыр, театрның сцена артында амыдыралы-биле таныжар болгаш поезд башкарар машинист болуксаан оолдар, уруглар база бар.

    Реклама