Соок тыныштыг мал

  0
  6

  Мыйыстыг бода мал азы инек соок тыныштыг мал болур. Муңчураан кижи инек кажаазының көржеңин оттулгаш, чиңнеп дөгеленирге, хоочузу дораан чидер дижир.

  Инек – төрүүр кыс инек, ниити ады, он ийи чылдың ийи дугаарынга кирген мал болур.

  Хунажын – үш харлыг инек, бир дугаар төрүп турар инек, ынчангаш ону дуңгуш деп база адаар.

  Бызаа – ылым чаштан эгелээш, бир харга чедир назылыг.

  Молдурга – бир хардан ийи харга чедир назылыг.

  Казыра – мугур ийи харлыг, ынчангаш ону хунан дээр.

  Дөнен – үш харлыг инек, дөненней берген инек төрүүр болгаш, хунажын деп аттыг болур.

  Шарыжык – чазап каан, назыны үштен дөрт хар чедир.

  Шары – чазап каан, дөненден өрү назылыг болурга, чедишкен шары деп аттыг болур.

  Бугажык – чазаттынмаан, назыны ийи-үш харлыг, үрелиг мал.

  Буга – чазаваан, үрелиг мал. Бир коданга бир буг турар.

  Шаандагы тывалар буганы онзалап көөр чораан. Эң шыырак хамны буга хам дээр. Эң улуг хам Буга ээренниг болур. Буганы ыдыктап чораан.

  Алган дөзү: Монгуш Кенин-Лопсанның 2017 чылда үнген «Тыва чаңчыл» деп ному.

  Чуруктарны Шончалай Ховалыг тырттырган

  Реклама