Сорулгаларны тодараткан

  0
  1

  Бии-Хем кожуун чагыргазының коллегиязының хуралы кожууннуң чагырга даргазы Күдер Моңгуштуң удуртулгазы-биле болуп эрткен.

  Коллегияның хуралынга ооң кежигүннери; Тываның юстиция сайыды, Бии-Хем кожууннуң куратору Буян Ховалыг; Дээди Хуралының депутады Аяна Моңгуш болгаш хөй-ниити организацияларның төлээлери киришкен.

  Коллегия хуралының хүн айтырыы ёзугаар Бии-Хем кожуун администрациязының даргазының экономика болгаш саң-хөө талазы-биле оралакчызының албан-хүлээлгезин күүседип турар Аяна Дендиптиң “Бии-Хем кожууннуң 2020 чылда социал-экономиктиг хөгжүлдизиниң баш бурунгаар түңнелдери болгаш 2021 чылда хөгжүлдезиниң кол угланыышкыннары” деп илеткелин хуралдың киржикчилери дыңнаан.

  Бии-Хем кожуун чагыргазының коллегиязының хуралынга кол чугаалашкан айтырыг 2021 чылды Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Чоннуң бот-идепкейиниң чылы деп чарлааны, ооң-биле холбаштыр Бии-Хем кожуунга боттандырып чорудар сорулгалар болган.

  Тус черниң чонунуң эгелээшкиннери ёзугаар Туран хоорайда №2 уруглар садынга улаштыр бажыңны тударын, Суш суурда уруглар садының капитал септелгезин чорударын, Абакан – Кызыл автомобиль оруунуң Туран хоорай биле Шивилиг суур аразында участокта орук кыдыынга, Хааннар шынаазының девискээринге “Тываның хаалгазы” деп көжегелерлиг комплексти тударын коллегияның хуралынга сайгарып көрген.

  Бии-Хем кожууннуң 2021 чылда социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң кол угланыышкыннарын, Тыва Арат Республиканың 100 чылы-биле холбаштыр кылып чорудар ажылдарны, төөгүлүг юбилейни байырлап эрттирериниң организастыг айтырыгларын коллегияның хуралынга база чугаалашкан.

  Кожууннуң хөгжүлдезинге улуг үлүүн киирген эмчилерни болгаш башкыларны шаңнап мактаан. Коронавирус аарыгның хамчыы-биле демиселге эрес-маадырлыг чоруу болгаш бедик мергежилдии дээш халдавырлыг аарыглар эмчизи Чойгана Монгушка, бичии уругларның кадыын камгалаарынга шылгараңгай ажылы дээш педиатр эмчи Азиата Намажапка Бии-Хем кожууннуң чагыргазының Хүндүлел бижиктерин тывыскан.

  Аныяк салгалды өөредиринге болгаш кижизидеринге киирген улуг үлүг-хуузу, доозукчу шылгалдаларга өөреникчилерни бедик деңнелге белеткээни дээш Туранның №1 школазының орус дыл болгаш литература башкызы Евгения Грибасты, Суш ниити билиг школазының орус дыл болгаш литература башкызы Шончалай Маскыр оларны шаңнаан.

  Реклама