Спорттуң сайзыралынче 300 сая рубль

  0
  1
  Тывада күш-культура болгаш спорттуң сайзыралынче 300 сая хире рубльди угландырарын ТР-ниң Спорт яамызы @tmgnews17 дыңнаткан.

  Чурттакчы чонну спорт тудуглары-биле хандырып, спортчу инфраструктураны экижидеринче «Демография» национал төлевилелдиң чорудуу-биле «Спорт – амыдыралдың чаңчылы» регион төлевилелин боттандырарынга Тыва Республика бо чоокку үш чылда федералдыг бюджеттен 300 хире сая рубльди алыр.

  «Россияның Президентизи Владимир Путин 2030 чылга чедир күш-культура болгаш спорт-биле өңнүк российжилерниң үлүүн 70 хуу чедирер сорулганы федералдыг Спорт яамызы биле регионнарның мурнунга салган. Программа-биле спортчу инфраструктураны бир дугаарында шимчедир. Республиканың кады акшаландырыышкыны-биле 2021-2023 чылдарда бистиң республика 300 сая федералдыг акша-хөреңгини алыр» – деп, ТР-ниң спорт сайыды Субудай Монгуш чугаалааан.

  Республиканың кожуун, хоорайларынга ГТО-нуң (күш-ажылга болгаш камгалалга белен болурунуң) спортчу нормативтерин дужаар шөлчүгештер тударынче, аңгы-аңгы спортчу дериг-херекселдер болгаш ончалал садарынче, спортчуларның хептеринче, күш-культура болгаш спорт адырында специалистерниң билиг мергежилин бедидип, эде белеткээринче 2021 чылдың субсидияларын үндүрер. 2021 чылда ол сорулгаже 12 ажыг сая рубль көрдүнген.

  Алдынган бо хемчеглер Тывада болгаш бүгү чуртта күш-культура болгаш спорттуң хөгжүлдезинге улуг идигни бээр.
  Тыва Республиканың Спорт яамызының шугуму-биле 2019 база 2020 чылдарда ниитизи-биле 177,4 сая рубльди үндүрген.


  Реклама