СПОРТТУҢ ТЕРГИИННЕРИ — 2021

  0
  55

  Тыва Республиканың Спорт яамызының дыңнадып турары-биле алырга, 2021 чылдың декабрь 21-де эртер турган «Спортчу элита» азы «Спорттуң тергииннери» деп байырлыг кежээни декабрь 20-де эрттирер шиитпирни хүлээп алган.
  Бо чылын эң улуг спортчу чедиишкинге Токио хоорайга чайгы Олимпий оюннарынга бистиң чаңгыс чер-чурттуувус Артас Санааның (хостуг хүреш) азы спортчу хүрешке үшкү шаңнал — хүлер медальга төлептиг болганы, ол ышкаш база-ла бистиң чаңгыс чер-чурттуувус Александр Хертек баштаан Team Spirit (Очулдурарга команданың сеткил-соруу) деп команданың Dota 2-деп Делегей чергелиг компьютер оюннарынга чайынналчак тиилелгени чедип алганы, Тываның төөгүзүнде бир-ле дугаар профессионал шыдыраа маргылдаазынга «ФИДЕ-ниң мастери» деп хүндүлүг атты 14 харлыг Тамерлан Чындыгырга тывысканы деп Спорт яамызы дыңнадып турар.
  Оон аңгыда спортчу хүреш, дзюдо, самбо болгаш кикбокска делегейниң болгаш Европаның чемпионнары Дженни Чамыян, Чаяна Ооржак, Диана Доктугу, Начын Монгуш, Начын Куулар болгаш өскелер-даа тыва спортчуларның чедиишкиннериниң шыгжамырын долдурарынга үлүүн киирген.
  Ниитизи-биле 2021 чылда тыва спортчулар республикадан дашкаар маргылдааларга 125 алдын, 128 мөңгүн болгаш 149 хүлер медальдарны чаалап алган.
  Мерген Ондар.

  Реклама