Судурларны очулдурары эргежок чугула

  0
  2

  Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институдунга Россияның академия эртемнериниң чөөн чүк шинчилекчизи, төөгү эртемнериниң доктору Сурун-Ханда Сыртыпова-биле ажылчын ужуражылга болганын @tmgnews17 дыңнадып тур.

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эрги моол болгаш тибет дылдарда буддисчи судурларны очулдурары эргежок чугула дээн даалгазын күүседири-биле Сурун-Ханда Сыртыпованы Тываже чалаан.

  Ажылчын ужуражылга үезинде ТГТШИ-ниң директору, институттуң культурология болгаш шажын эртемин шинчилээр килдистиң эргелекчизи Ульяна Бичелдей олар ажылдың чорудуун тургускан.

  Неделя дургузунда профессионал эртемденнер аразында сураглыг тибет-моол филология эртемдени ТГТШИ-ниң база Алдан-Маадыр аттыг Национал музейниң шыгжамырында буддист бижимелдерни өөренип көргеш, оларны очулдурарының талазы-биле хемчеглерни организастаар саналын бээр.

  Реклама