Суглуг-Хөлчүкке малчыннар Шагаазы

  0
  7
  Суглуг-Хөлчүкке малчыннар Шагаазы

  Тес-Хем кожууннуң Ү-Шынаа сумузунуң “Кыштаг” губернатор төлевилелиниң киржикчилери Аяс, Ай-кыс Биче-оолдарның Хөл-Өөжүнден ырак эвесте, Суглуг-Хөлчүк деп черде кыштаанга чаңчыл болган “Малчыннар Шагаазын” байырлап эрттирген.

  Ол хүн ыры-шоор, сыгыт-хөөмей чоок-кавы, кожа-хелбээ коданнарга чаңгыланып хүнзээн. Кыштың соогу, чайның изии дивес, чымыш иштиг малчыннарның хей-аъдын көдүрүп, чүгүрүк аъттарын чарыштырып, мөгелерин хүрештирген. Ол ышкаш тыва оюн-тоглаага кижи бүрүзү киришкен: чаглар дүлген, үскен далганныг мүн ижеринге бардам, шары кежи алгыга өг-бүлезин сөөртүп чаржыры, шоодайда тырып каан сиген ырадыр шывадаары, тевек дээш оон-даа өске. Солун мөөрейлерлиг оюн-тоглаага киришкен кижи бүрүзү шупту өртектиг шаңнал-макталга төлептиг болган.

  Малчыннарның Шагаа байырлалынга киржип келген хүндүлүг аалчы ТР-ниң Дээди Хуралының депутаты Артур Монгал улуг назылыг хоочуннар-биле чолукшуп, чыылган чонга Шагаа уткуштур байыр чедирген.

  Бо чылын малчыннар Шагаазын эптиг-демниг билчирлерниң төрел-аймаа аалчыларын, кожаларын аяк-шайлыг, аъш-чем делгеп салган өөнче чалап, уткуп-хүлээп турганнар.

  Малчыннар Шагаазын кожууннуң культура ажылдакчылары чолукшулга езулалы-биле эгелеп ажыткаш, “Ак сүттүг Инек чылы аал-коданга аас-кежик хайырлаар болзун! Анай-хураган дешкилежип, кулун-чаваа киштежип көвүдезин!» – деп, курайлаан йөрээлдер-биле доосканнар.

  Тес-хемчилер кожууннуң бир дугаар “Малчыннар Шагаазының” эгелээшкини солун эрткен деп түңнээн.

  Реклама