Сураглыг хөгжүмчүлер школазы

  0
  6

  Тываның уран чүүл албан черлериниң сургуулдарынга болгаш студентилеринге делегейде ат-сураглыг хөгжүмчүлер династиязы боттарының арга-дуржулгазын дамчыдар дээрзин ТР-ниң Культура яамызы @tmgnews17 дыңнаткан.

  Кызылга апрель 10-14 хүннеринде Тываның культура яамызының деткимчези-биле Леонид Лундстремниң регионнар аразының Чогаадыкчы чайгы школазы ажылдаар. Беш хүн дургузунда сураглыг хөгжүмчүлер: Леонид Лундстрем (скрипка), Петр Лундстрем (скрипка), Полина Лундстрем (скрипка), Мария Воскресенская (фортепиано), Владимир Нор (виолончель) Республиканың Р. Д. Кенденбиль аттыг уран чүүл школазының, Кызылдың Н. Рушева аттыг уругларның уран чүүл школазының өөреникчилеринге, Кызылдың А. Б. Чыргал-оол аттыг уран чүүл колледжиниң сургуулдарынга база скрипка, виолончель болгаш фортепиано башкыларынга мастер-класстарны эрттирер.

  Ол ышкаш Чогаадыкчы чайгы школага Норильскиниң уругларның музыка школазының башкылары болгаш өөреникчилери өөренип кээр.

  Тываның күрүнениң филармониязының В. М. Халилов аттыг симфониктиг оркестрниң, В. Тока аттыг симфониктиг оркестрниң хөгжүмчүлери база аңаа өөредилгени эртер. Чогаадыкчы династия-биле кады ажылдаанының түңнелинде Тываның В. М. Халилов аттыг филармониязының сценазынга Гала-концерт болур.

  Түңнел концерттиң бирги кезээнде чалаттырган аалчыларның, Москваның “Лундстрем Трио” ансамблиниң солистери база делегей чергелиг мөөрейлерниң лауреаттары Петр биле Полина Лундстремнер оюн-көргүзүүн, ийиги кезээнде – оларның В. Тока аттыг симфониктиг оркестр-биле кады күүселдезин бараалгадыр.

  Реклама