Төлептиг ие – үлегерлиг ажы-төл

  0
  2

  Херээжен улустуң байырлалы болгаш Өвүр кожууннуң тургустунганындан бээр сезен чылынга тураскааткан “Төлептиг ие – үлегерлиг ажы-төл” деп кожуун чергелиг оюн-мөөрейни Саглы сумуга эрттирген. Оюн-мөөрейни Өвүр кожууннуң чагыргазы, кожууннуң Хөй-ниити болгаш Аныяктар чөвүлелдери демнежип эрттирген.

  “Төлептиг ие – үлегерлиг ажы-төл” оюн-мөөрейге бештен эвээш эвес ажы-төлдүг өг-бүлелер киришкен. Мөөрейниң киржикчилери өг-бүлезиниң кежигүннериниң сонуургалдарының болгаш чедиишкиннериниң дугайында чугаалап, “Мээң өг-бүлем” деп хана-солуннарны кылып көргүскеннер.

  Даараныр, чазаныр дээш ус-шевер чорукка ада-иелерниң, оларның ажы-төлүнүң арга-мергежилиниң бадыткалы хеп аймаан болгаш өске-даа кылыгларны оюн-мөөрейге чыылганнар сонуургап, жюри кежигүннериннери үнелеп көрген. Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер аразында мөөрей оюннарга маргылдаалашкан.

  Оюн-мөөрейге киришкен Хандагайты, Солчур, Саглы суурлардан хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерниң аразындан бирги черни Саглыдан Чойгана Сарыглар биле Хандагайтыдан Чодураа Ооржактың өг-бүлелери ээлээн. Ийиги черге Хандагайтыдан Алёна Моңгуштуң, үшкү черге Солчур суурдан Анай-Хаак Базырның өг-бүлелери төлептиг болган.
  Оюн-мөөрейге шылгараан өг-бүлелерге өртектиг белектерни, мактал бижиктерни тывыскан.

  Реклама