Төлевилелдиң түңнелдери эки

  0
  3

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң 2014 чылда саналдааны-биле “Өг-бүле бүрүзүнге – чаңгыстан эвээш эвес дээди эртемниг уруг” деп төлевилелди боттандырып эгелээнден бээр эң ылаңгыя амыдырал-чуртталгазының социал байдалы нарын өг-бүлелерниң ажы-төлүнче болгаш өскүс арткан уругларже республиканың ниити билиг школаларының башкылары шыңгыы кичээнгейни угландырган.

  Уругларның өөредилгеге кошкак болурунуң чылдагааны оларның эки өөренип шыдавазында эвес, амыдырал-чуртталгазында нарын байдал дээрзи чиге билдинген. Школачыларны идик-хеп, ном-дептер, өөредилге дериг-херекселдери-биле хандырарынга негелделер көвүдээн болгаш шыңгыыраан үеде ол бүгү-биле боттарының ажы-төлүн хандырарынга чамдык ада-иелер күш четпейн баары база илерээн. Ынчангаш губернатор төлевилели чүгле өөредилге, эртем-билиг эвес, улуг социал ужур-дузалыг апарган. Ооң уламы-биле хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге болгаш өскүс уругларга материалдыг ачы-дуза чедирериниң шимчээшкини нептереп эгелээн.

  Чоннуң чаңгыс деминиң ол хевири коронавирус хамчыы Тывага тараан 2020 чылда дыка илдеңи-биле көзүлген, берге байдалда уругларга хөй кижилер дузаны көргүскен. Чижээлээрге, өөредилгеге кончуг херек апарган ноутбуктарны, планшеттерни дузааргак сеткилдиг кижилер болгаш организациялар садып берген.

  “Өг-бүле бүрүзүнге – чаңгыстан эвээш эвес дээди эртемниг уруг” губернатор төлевилелиниң алды чыл дургузунда түңнелдерин 2020 чылда үндүрген. 2014-ден 2020 чылга чедир бо төлевилелге киришкен өөреникчилерниң аразындан 1500 хире оолдар, уруглар дээди өөредилге черлеринче шылгалдаларны чедиишкинниг дужаап, доозар аргалыг болган.

  Тываның школаларын 2020 чылда дооскаш, Россияның дээди өөредилге черлеринче шылгалдаларны чедиишкинниг дужааган 311 оолдар, уругларның 114-ү азы 37,5 хуузу губернатор төлевилелиниң киржикчилери болган.

  “Өг-бүле бүрүзүнге – чаңгыстан эвээш эвес дээди эртемниг уруг” губернатор төлевилели чедиишкинниг уламчылап турар. Чижээлээрге, Өвүр кожууннуң школаларында ниитизи-биле 132 өөреникчи губернатор төлевилелиниң киржикчилери. Хандагайты ортумак школазындан бо төлевилелде киржип турар үш өөреникчи 2021 чылда школаны доозар. Оларның бирээзи 11 «б» класстың өөреникчизи Белек Моңгуш. Ооң өөредилге болгаш кижизидилгезинче Өвүр кожууннуң Төлээлекчилер хуралының даргазы А-Х. Лопсан-Серен доктаамал кичээнгейни салып, губернатор төлевилелиниң киржикчизиниң дагдыныкчызы хөй-ниити хүлээлгени бодунга алган.

  Реклама