Төрээн чериниң төөгүзүн эки билирлер

  0
  5

  Тываның улустуң чогаалчызы А.А. Даржай аттыг Кызылдың педагогика институдунуң студентилеринге Тыва Арат Республиканың 100 чыл оюнга уткуштур темалыг викторина болуп эрткен.

  Киржикчилер төрээн чериниң төөгүзүнүң дугайында викторинаның даалгаларын кылган. «Тываның төөгүзү» деп номнуң бир кезээнге кроссворд тургузары маргылдааның чогаадыкчы болгаш эң солун даалгазы болган.

  – Бо маргылдааны Таңды-Тыва Улус Республиканың 1921 чылда тургустунганындан бээр 100 чыл оюнга тураскаадып эрттирип турар. Беш чыл болганда, ону Тыва Арат Республика деп чарлаан. «Тускай дефектология өөредилгези», «Логопедия», «Школа назыны четпээн уругларның дефектологиязы», «Психолог-педагогика өөредилгези» адырларның студентилери маргылдаага киришкен» – деп, дыл өөредир теория болгаш методика, логопедия кафедразының доцентизи Саида Кечил-оол чугаалаан.

  Угаан сайзырадыр маргылдаага шупту 70 хире студентилер киржип, Тываның төөгүзүнүң дугайында билиин хынап, мөөрейлешкен.

  Реклама