Төрээн сумузунга белек

  0
  8

  Тыва Арат Республиканың 100 чылын оюн демдеглеп эрттирер 2021 чыл онзагай чыл деп болур. Чүге дээрге 1921 чылда тыва күрүнениң эрге-чагырга системазы хевирлеттинип эгелээн. Чижээлээрге, чаа сумулар албан ёзузу-биле тургускан. Ынчангаштың ТАР-ның 100 чылында тус чер чергелиг юбилейлер база хөй.

  Бии-Хем кожууннуң Хадың сумунуң үндезилеп тургустунганындан бээр 100 чылын демдеглеп эрттиреринге сумунуң чурттакчылары белеткенип эгелээн. Ынчангаш «100 чылдаан суурумга 100 катап мөгейдим» деп акцияны организастыг бөлүк ажыткан.

  Хадың суму Тываның ат-алдарлыг хөй кижилериниң чурту. Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчизи, 11 тыва танкистерниң бирээзи Биче-оол Байкараевич Маспык-оол, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры Парынмаа Анандыевич Маады, республиканың көскү күрүне ажылдакчызы чораан экономист Дозур-оол Лайзапович Тинмей, чогаалчы Кара-оол Андреевич Маспык-оол, Россияның журналистер эвилелиниң кежигүнү Биче-оол Санчатович Маады, “Шын” солуннуң хоочун ажылдакчызы Елизавета Маадыевна Барыска дээш өскелер-даа Бии-Хем кожууннуң болгаш Тываның хөгжүлдезинге боттарының төлептиг үлүүн кииргеннер.

  Хадыңның ат-алдарлыг кижилериниң бирээзи Дозур-оол Тинмейниң адын Хадың ниити билиг школазы эдилеп чоруур. Республиканың шыырак экномистериниң бирээзи, Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы, “Эртемге киирген үлүү”, “Педагогика эртемнеринге ачы-хавыяазы дээш” деп медальдар дээш хөй санныг шаңналдарның эдилекчизи Дозур-оол Лайзапович Тинмейниң уруу, Тываның гуманитарлыг болгаш тускай шинчилелдер институдунуң эртем ажылдакчызы Клара Дозур-ооловна «100 чылдаан суурумга 100 катап мөгейдим» деп акцияны деткип, ачазының өскен-төрээн чурту Хадың сумузунуң тургустунганындан бээр 100 чылы-биле холбаштыр Хадың суурнуң болгаш Хадың ниити билиг школазының библиотекаларынга 1500 хире номну белекке берген.

  #ТАР100чыл #Бии_хемкожуун #Хадың