Тиилелгелерни концерт-биле байырлаан

  0
  3

  Россия, регионнар болгаш республика чергелиг 2020 чылда мөөрейлерниң лауреаттарының болгаш дипломантыларының тиилелгелерин Ростислав Кенденбиль аттыг уран чүүл школазы байырлап демдеглээн.

  Школаның директору Николай Дамбаа өөреникчилерниң мөөрейлерге чаалап алган шаңналдарын оларга байырлыг байдалга тыпсып, моон-даа соңгаар чаа-чаа тиилелгелерни күзээн.

  Республиканың Ростислав Кенденбиль аттыг уран чүүл школазының өөреникчилери бүгү Россия болгаш регионнар чергелиг уран чүүл мөөрейлеринге тиилекчи болгаш шаңналдыг черлерни удаа-дараа чаалап ап, боттарының кайгамчыктыг салым-чаяаныын, бедик мергежилдиин көргүскеннер.

  Үрер болгаш соктаар хөгжүм херекселдеринге элээди назы-харлыг күүседикчилерниң Томск хоорайга эрткен регионнар аразының Х ажык мөөрейинге Аржаан Чапчын биле Бады Балбан-оол олар дипломант болганнар. Красноярск биле Новосибирск хоорайларга бичии хөгжүмчүлер мөөрейлеринге Намзырай Монгуш лауреат шаңналга төлептиг деп үнелеткен. Элээди ыраажыларның “Бичии чүректерниң хөгжүмү” деп регионнар аразының Абакан хоорайга эрткен симфониктиг оркестрлерниң солистериниң мөөрейинге Чылгычы Ондар лауреат болган. Бо дээрге республиканың уругларның уран чүүл школазының өөреникчилериниң хөй санныг тиилелгелериниң чүгле чамдыызы-дыр.

  Лауреаттарның болгаш дипломантыларның тиилелгелерин демдеглеп байырлаанында кончуг онза чүүл – оларның киржилгези-биле концерт. Улуг эвес-даа бол, кончуг солун концерт программазын башкылары-биле кады белеткээш, байырлыг болуушкуннуң киржикчилеринге болгаш аалчыларынга бараалгаткан.

  Аныяк ыраажыларның Хову-Аксынга эрткен “Джаз-Фьюжн” мөөрейниң бирги чергениң лауреады Илона Холбаажык, Омар Ондар дээш уран чүүл школазының өске-даа өөреникчилериниң күүселдезинге ырлар магаданчыг чараш кылдыр дыңналып турган.

  Өөреникчилерниң ырлаарын Меңги Шомбул, Анай-Хаак Балбан-оол, Долаана Базыр дээш өске-даа концертмейстер башкылар хөгжүм херекселдеринге үдеп бергеннер.

   

   

  Реклама