Тожунуң маадырларынга хүндүткел

  0
  1

  Тываның даг техниктиг техникумунуң сургуулдары Чечен дайынының киржикчилери Алексей Мырлаа биле Артур Бараанның Адыр-Кежиг суурда тураскаалынга барып, хүндүткелин илереткен.

  Тываның Хөй-ниити палатазының Тожу кожуундан кежигүнү Владимир Доңгактың саналы-биле ук өөредилге чериниң сургуулдары төрээн чуртунуң бүдүн-бүрүн болурун камгалаар дээш, чээрбиги чүс чылдың тозан чылдарында девискээр дайынынга киржип тургаш, амы-тынындан чарылган маадырларга хүндүткел ёзуну илередири-биле, Чечен дайынының киржикчилериниң тураскаалынга четкени ол.

  Ада-чурт камгалакчызының хүнүнге тураскааткан хемчегге сургуулдар тураскаалдың девискээриниң кылын харын аштап арыглааш, Тожунуң маадырларының эрес-дидим чоруунуң дугайында билип алганнар.

  Он сес харлыында шериг албан хүлээлгезин күүседири-биле чорупкаш, аныяк назынында девискээр дайынынга киржип турган кады төрээн улуг акызы Алексей Александрович Мырлааның маадырлыг чоруунуң дугайында төөгүнү техникумнуң ажылдакчызы Чойгана Мырлаа чугаалап берген.

  Реклама