Туранга Крещение байырлалы

  0
  0
  Православ шажын-чүдүлгелиг кижилерниң эрте-бурунгу шагдан бээр ыдыктыг Крещение байырлалының шажын ёзулалдары Бии-Хем кожууннуң төвү Туран хоорайда Ыдыктыг Иннокентий болгаш Владимир хүрээзинге 2021 чылдың январь 18-19 дүнезинде болуп эрткенин @tmgnews17 дыңнадып тур.

  Январь 18-тиң хүнүнде кежээ мөргүл эгелээш, дүн ортузунда доозулган. Тус черниң православ шажын чүдүлгелиг чурттакчылары ол дүне, Туран хоорайдан ырак эвесте, суг бажынга Ыдыктыг Богородица иконазынга тураскаадып туткан купельге барып, ооң суун ыдыктааш, ыдыктылган сугну узуп ап, ону ижип, сагыш-сеткилди болгаш мага-ботту арыглааннар.

  Туранга Крещение байырлалы-биле холбаштыр дараазында ачы-буянныг ажыл-үүлени демдеглеп каары чугула. Бии-Хем кожууннуң православ чүдүлгелиг чурттакчыларының шаандан бээр мөгейип, ыдыктап, эм-дом шынарлыг деп санап чорааны суг бажы кагдынган, ынаар кижилер барбастаан, кокпа орукту оът-сиген дуй үне берген турган. Туранда Ыдыктыг Иннокентий болгаш Владимир хүрээниң улуг ламазы Дмитрий аданың эгелээшкини-биле эрткен чылын ыдыктыг суг бажын болгаш сугнуң агып бадар унун бок болгаш оът-сигенден аштаан, суг узуп алыр черни оңгарлап, купельди туткан. Православ шажын-чүдүлгелиг эвес бии-хемчилер база ыдыктыг суг бажын чаагайжыдарынга боттарының үлүүн киирип, материалдыг дузаны чедиргеннер.

  Бо буянныг ажыл-үүле коронавирус аарыг үезинде Туранның чонунга Крещение байырлалын эрттиреринге дыка таарымчалыг байдалды тургускан.

  #Крещение #Туран #Православшажын_чүдүлге #Езу_чаңчыл #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews
   
  Реклама