Тускай специалистер хереглелде

  0
  54

  Тываның Чазак даргазының оралакчызы Саида Сенгии бөгүнгү аппарат хуралынга бот-эргелел органнарының удуртукчуларынга күрүнениң түңнел аттестациязынга белеткел ажылдарынче кичээнгей салырын айыткан. Бо чылын 11 классты 3 муң ажыг, а 9 классты 5300 өөреникчи доозуп турар. Оларның хөй кезии Кызыл хоорайның школачылары. Ынчап кээрге Кызыл хоорайның мэриязынга 7 дизель-генератор садары эргежок чугула дээрзин ол дыңнаткан.

  Балгазында техникумнуң девискээринде трансформатор сургуулдарга айыылды тургузуп турар, ынчангаш ону дарый септээр ажылдарны чорударын “Тываэнерго” акционерлиг ниитилелге дааскан.

  Ол ышкаш регионнуң яамылары хереглеттинип турар тускай специалистерни тодаратканын Чазак даргазының оралакчызы дыңнаткан. Чижээлээрге Тываның Кадык камгалал яамызынга 185, Өөредилге яамызынга – 189, Спорт яамызынга – 46, Саң-хөө яамызынга – 30, Тудуг яамызынга – 37 тускай специалист бо хүнде хереглелде.

  Реклама