Тыва аныяк гвардейжилер мурнуку одуругда

  0
  6
  Тыва аныяк гвардейжилер мурнуку одуругда

  ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) бажыңынга “Чаңгыс демниг Россия” политиктиг партияның талалакчыларының “Аныяк гвардия” хөй-ниити организацияның Тывада регион салбырының отчёт-соңгулдалыг хуралы болуп эрткенин @tmgnews17 дыңнадып тур.

  Аныяк гвардейжилерниң 2019-2020 чылдарда кылып чоруткан ажылдарының дугайында регион организацияның штавының отчёдун хуралдың киржикчилери дыңнаан. Ону сайгарып чугаалашкаш, ажылды мооң соңгаар канчаар чорударынга хамаарыштыр санал-оналдар солушкан.

  “Аныяк гвардияның” Тывада регион салбырының штавының чаа составын соңгаан. Штабның чаа составы баштайгы организастыг хуралын эрттиргеш, регион штавының удуртукчузунга Самир Аспан-оолду соңгуп алган. Хөй-ниити ажылга кончуг идепкейжи бо аныяк кижи Тываның аныяк гвардейжилериниң ажылын дараазында 3 чыл дургузунда удуртур.

  “Аныяк гвардия” хөй-ниити организацияның Тывада регион салбырының отчёт-соңгулдалыг хуралынга “Чаңгыс демниг Россия” политиктиг партияның кежигүннери, РФ-тиң Күрүне Думазының Тывадан депутады Мерген Ооржак, ТР-ниң Дээди Хуралының депутаттары Елена Ховалыг биле Станислав Оюн олар киришкеннер.

  “Аныяк Гвардия” хөй-ниити организацияның ажылының идепкейжизиниң бүгү-российжи партийжи рейтингизи ёзугаар алырга, Тывада регион организациязы мурнакчыларның санынче кирип турар.

  Реклама