Тыва Арат Республиканың “кавайында”

  0
  0
  Таңды кожууннуң Суг-Бажы (Кочетов) суурнуң дугайында Тыва Арат Республиканың “төрүттүнген кавайы” деп чугаалап болур. Маңаа бүгү Таңды-Тываның чурттакчы чонунуң улуг шуулганы 1921 чылдың август айда эрттип, тываларның төөгүзүнде күрүне Тыва Арат Республиканың тургустунганын чарлаан.

  ТАР-ның 100 чылын Таңды сынның эдээнде Суг-Бажы суурга бир янзы онзагайы-биле байырлап эрттирери чугаажок. Ооң бир им-демдээ, Тыва Арат Республика үезиниң алдарлыг ыраажызы Оюн Болдукпан аттыг культура бажыңының капитал септелгезин дооскан соонда, ону бөгүн, февраль 3-те, байырлыы-биле ажытканы.

  Культура одааның байырлалынга Суг-Бажының культурлуг болгаш социал-экономиктиг хөгжүлдезинге улуг үлүг-хуузун киирген ат-алдарлыг хоочуннар, Таңды кожууннуң удуртукчу даргалары, Тываның Дээди Хуралының депутады Елена Ховалыг, республиканың культура сайыды Алдар Тамдын дээш аалчылар хөйү-биле келген.

  “Чаңгыс демниг Россия” политиктиг партияның регион салбырының күүседикчи комитединиң даргазы, ТР-ниң Дээди Хуралының депутады Елена Ховалыг тус черниң шылгараңгай кижилеринге ТР-ниң Дээди Хуралының Хүндүлел бижиктерин болгаш шаңналдарын тывыскан.

  Тываның культура сайыды Алдар Тамдын Суг-Бажы суурнуң культура амыдыралынга идепкейлиг киржип чоруур, уран чүүлге салым-чаяанныг кижилерге республиканың Культура яамызының шаңналдарын тывыскан. Оюн Болдукпан аттыг культура бажыңынга музыка дериг-херексели садып алырының сертификадын берген.

  Чаарттынган культура одаан байырлыы-биле ажыткан соонда Суг-Бажы суму биле Таңды кожууннуң бот-тывынгыр артистериниң болгаш уран чүүл ажылдакчыларының концертин чон сонуургап көрген.

  Суг-Бажы суурнуң культура бажыңының септелгезин “Чаңгыс демниг Россия” политиктиг партияның “Тус черниң культура бажыңы” федералдыг программазының “Культура” национал пррограмманың акша-хөреңгизи-биле кылган.

   
  Реклама