Тыва поэзияның дээжизи

  0
  2

  Дегут Демчик, Тываның чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү.

  Чашкы хемим сагыжымда

  Чашкы үем ээгиктирип,
  Даштар ажыр саарыгланган
  Чараш хемим сагыжымда
  Тааланчыг ырлавышаан.

  Бөлдүнчүпкен, бөмбүктешкен,
  Бөлгүмнерге ырлап-самнаан
  Эжим-өөрүм сагыжымда
  Эштип, шурап, хөглевишаан.

  Согуналыг мээстиг даглар,
  Сорунзалаан байлак бойдус
  Шиник каазы сагыжымда
  Чиңгир өңнер чурувушаан.

  Дөңгүр баштыг оолчугаштар,
  Сырбык чаштыг кысчыгаштар
  Дөгерези сагыжымда
  Сывыртажып ойнавышаан.

  Кавайымны

  Чаш төл шаамда доруктурган
  Чаглак болгаш чылыг уям
  Кавай, кавай,
  Кавайымны.
  Ааткыышта ыдык эдим,
  Ааттынган кавайымны.

  Төөгү өйден көшкүн арат
  Төрээн хинин чалап сугар
  Кавай, кавай,
  Кавайымны.
  Хилиң хөмге даарааш, шыгжаар
  Хиним тудуш кавайымны.

  Адыг дыргаан баглап тургаш,
  Алгап, домнап, йөрээл салыр
  Кавай, кавай,
  Кавайымны.
  Актааш аскан камгалалдыг
  Аксым кежии кавайымны.

  Дылы өлүр – чону төнер

  Тыва деп чон турбаан болза,
  Дыңнаксанчыг хөөмей-сыгыт
  Дыңзыг, делгем хөгжүп келбес.

  Арат кижи турбаан болза,
  Аас чогаал, чаагай чаңчыл
  Анаа хилис тыптып келбес.

  Ынак чуртум турбаан болза,
  Ыдык өнчүм – тыва дылым
  Ырак дээрден дүжүп келбес.

  Дыка хугбай төнчү болуп,
  Тыны ышкаш кадагалаар
  Дылы артпаан чоннар тоглаар.

  Реклама