Тыва поэзияның дээжизи

  0
  2

  Чаяна Чыкай, Тываның Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү.

  Тыва кызы даңгына

  Алдын сайлыг эриктерниң
  Агым чалгыын сүзүп ойнаан
  Авазындан чаяан олчаан
  Ак сүт ышкаш арыг-чаагай —
  Тыва кызы даңгына!

  Чечек шыпкан аяңнарның
  Челээштерин хойлап алган
  Сеткил-хѳңнү эртине дег
  Сергек-омак, уян, чымчак —
  Тыва кызы даңгына!

  Чонун, ѳѳрүн алдаржыткан
  Чойган сынныг, чазык чаңныг
  Чараш-каазын магадаткан
  Чаяалганың дээжизи —
  Тыва кызы даңгына!

  Мѳңгүн меңги сыргаларлыг
  Алдын холдуг, аржаан сѳстүг
  Мѳге оолду алгап-йѳрээр
  Ажай Таңды чоргаар ээзи —
  Тыва кызы даңгына!

  Дүнеки аялга

  Чеңи-биле хүннү дуглааш
  Чеди-Хаанны дээрге дискеш
  Оран-чуртка дышты сөңнеп,
  Октаргайдан дүн-даа дүштү.
  Долбанналган чаактарлыг
  Тодуг ай-даа хүлүмзүрдү:
  Долгандыр бо өртемчейге
  Тоолун ыдып эгеледи.
  Тааланчыг ыржым өттүр
  Талдар хаттан шылырай-дыр,
  Авам мени өпейлээнзиг
  Аялгалар дыңналы-дыр…
  Сагыш-хөңнү чаңгыс болган
  Чалыыларның ырызы-даа,
  Чаштың чассаан алгызы-даа
  Сагыжымны чылыктырды…
  Хүннүг турда, сагыш долган
  Күзелдерим хүлүүн чежип,
  Дүнге таалап, куюмналып
  Дүвүрел чок ужуп үндү.

  Реклама