Тыва поэзияның дээжизи

  0
  3

  Айлаңмаа Хертек,
  Тываның чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү.

  * * *
  Сеткилимниң амыргазы
  Сени кый дээн.
  Бай-ла-Тайгам сыгыргазы
  Байыр сөңнээн.

  Ынакшылым мөңге ыры —
  Хөлчүңүмде.
  Ыдыктыг бай төрээн черим —
  Хөңнүмейде.

  * * *
  Таалың долу кежик аазап,
  Талыгырже кый деп чалаан
  Чиргилчинни эскерип кааш,
  Чииремнеп, чүрээм серт дээн.

  Хоозун күзел даглар баштап,
  Хостуг-шөлээн ужуп чорзун.
  Дээди шынны чалгын кылгаш,
  Делгем оруум бодум изээйн.

  * * *
  Ынакшылдың хемежиги,
  Ылгын аът дег, аскымндып,
  Амыдырал – шапкын хемге
  Ааттынып, өпейлетти.

  Хүн-эдерер ону көргеш,
  Хүлүмзүрүп, холун чайды.
  Хемежикте ийи эшкииш –
  Кежик-чолдуг бистер-дир бис.

  * * *
  Карак чажы мөндүш дээнзиг,
  Хадың чулуу бүлдеш кынды:
  Ханы бодал мени бектээн.

  Хомус шелген дамыракка
  Хомудалын сөглеп чадаан
  Коңгурааның бажы доңгак.

  Ынакшыл деп делегейниң
  Ынды-ужу көзүлбестээн:
  Ыстаан чүрек ыызын төккен.

  Элдээртиг

  Шоглап келген булуттарның сүргүнүнден
  Чоргаар ай-даа ол-бо былдап, ырап бар чор:
  Шолук сеткили кокпазындан кичээнгензиг.

  “Алдын балык” аразында бичии байлаң
  Агым удур бар-ла шаанче чүткүвүшаан:
  Амыдырал дошкун ойнун билип каанзыг.

  Реклама