Тыва поэзияның дээжизи.

  0
  3

  Юрий Даваа, Тываның чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү.

  * * *
  Үске суккан кескинди пөс деңивистиң
  Үжүк, сөстер дам-дум көстүр чырыынга
  Даңгаар эртен сомнап чадаан шүлүүм-не
  Тайга черниң кышкы дүнүн кызырды.

  Тарай көшкен булуттар дег бодалдар
  Бажым эргип, шуурганнап келзе-даа,
  Башкы туман тырттылган дег шөйүлгеш,
  Тайлып чидип, шүлүк болбайн, эзилди.
  2003, декабрь 4.

  * * *
  Кышкы кежээ, сеңээ чүге ынак мен?
  Кызыл-хүннүң хаяазы дээш эвес бе?
  Хыраа-биле мөңгүннээштиң, сиилбип каан
  Кымда-да чок угулзаң дээш эвес бе?

  Часкы хүнүм, сеңээ чүге ынак мен?
  Ойнап хөлзээн чаштар чаптааш ирги бе?
  Ой-ла бениң кудуруунуң хылынга
  Салгын үдээн игилиң дээш ирги бе?

  Чайым, чайым, сеңээ чүге ынак мен?
  Чашкы шаамны сагынгаштың эвес бе?
  Чэлээш биле саарыгның адаанга
  Сеткил ханып органым дээш эвес бе?

  Чурукчу күс, сеңээ чүге ынак мен?
  Чуртталгамның өңнери дээш ирги бе?
  Чылдар санай шуужуп эрткен назыным
  Чылза-чылза, душчур болгаш ындыг бе?
  2006, апрель 2.

  * * *
  Кулунчак дег чалыы тенек үелерим
  Кушталдырып, талыгырже чоруй барган.
  Богба-чаваа эмдик-хостуг чылдарым-даа
  Боштунгаштың, арт-сын ажыр дезе берген.

  Чылдар чоорту назын немеп чорза-чорза,
  Чымыш иштиг амыдырал хөндүргези,
  Шанак-терге чүъгүн сөөртүп, калгып орар
  Чааш, оожум ажыл аъды кылып кагды.
  2006, январь 1.

  * * *
  Сагыжымның чадагайын.
  Шары чүъгү бодалдарым
  Шарыышкыны дүүштүнүп,
  Чедер черим хериизингеш,
  Чештинмээн боор.
  Сеткилимниң муңгак хөөнүн
  Чежип, доңнап,
  Хөөрежип, чугаалажыр кижи-даа чок –
  Хөлегемде хөңнүн сөглеп чоруур-ла-дыр…
  Сагыжымның чадагайын.
  2006, октябрь 14.

  Реклама