Тыва сүлде – чоннуң сүлдези

  0
  0

  Тываның IV Камбы-Ламазы Гелек Нацык-Доржу “Тыва сүлде – чоннуң сүлдези” деп төлевилелди боттандырып чорудуп, бүдүн республиканы кезиир сорулгалыг.

  Инек чылдың ак айда сарыг шажынның өөредилгезин чонга суртаалдап, ырак-узак кадыр-берт орук-чириктиг Мөңгүн-Тайга кожуунга четкеш, аңаа тус черниң чурттакчы чону-биле ужуражыышкыннарны эрттирип, сарыг шажын өөредииниң номнарын номчаан.

  Өндүр бедик Мөңгүн-Тайгадан Өвүр кожуунга моорлап кээп, сарыг шажынның чырык-чаагай өөредиин нептередип, чон-биле ужуражып, номналдарны номчаан. Шаг-төөгүден тура, өгбелеривистиң арттырып каан шажын чүдүлгезинде Үүле, Чылдагаан, Түңнел деп өөредиин кончуг чедимчелиг тайылбырлаан. Кижиге чугула херек чүүлдер куштуң ийи чалгыны дег кадыкшыл биле эртем дээрзин чугаалаан.

  «Үе дээрге алдын. Ону камнаңар, үнелеңер, шын ажыглаңар. Сорулгаларыңардан салдынмас болзуңарза, күзелдериңер чедип алыр силер! Кадык болуңар, шупту эки чүүлдерни күзедим!» – деп чаагай йөрээлди Өвүрнүң чонунга Тываның IV Камбы-Ламазы салган.

  Тываның IV Камбы-Ламазы Гелек Нацык-Доржу (шажын-чүдүлгеден дашкаар ат-сывы Сергек Олегович Сарыглар) 1988 чылда Сүт-Хөл кожууннуң Ак-Даш суурга төрүттүнген. Ортумак школаны дооскан соонда Кызыл хоорайда Цеченлинг хүрээге хуурак сургуулун эрткен. Бурятияда Иволга хүрээзинге шажын эртем-билиин чедип алган. 2015 чылда Иволга дацанында шажын талазы-биле институтка буддийжи философияның доктору – геше атты камгалаан. Тываның улуг эртем-билиглиг лама башкыларының бирээзи.

  Реклама