Тываның Баштыңы Чеди-Хөл кожуунда

  0
  1

  Шолбан Кара-оол февраль 11-де Чеди-Хөл кожуунда ажыл-агыйжы сургакчылаашкында чоруп турар. Кожууннуң социал ужур-дузалыг албан черлеринге болгаш оларның чуртталга-коммунал хандырылгазын чорудуп турар бүдүрүлгелерге чедип, тус-тус черлерде байдал-биле таныжып турар. Ооң түңнелдери-биле Чеди-Хөл кожууннуң активи-биле ажылчын хуралды эрттирер.

  Үнүп орар чаа Инек чылының Шагаа байырлалы-биле Чеди-Хөлдүң малчыннарынга байырны чедирип, “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг”, “Чаа сорук” губернатор төлевилелдерниң киржикчилери-биле ужуражыр.
  “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелин Чеди-Хөл кожуунга 2016-2020 чылдарда боттандырып тургаш, 25 чаа малчын ажыл-агыйларны тургускан.

  «Чаа сорук» губернатор төлевилелинге бо кожуундаан үш өг-бүле киржип турар. Ынчангаштың губернатор төлевилелдерниң дузазы-биле чүгле Чеди-Хөл кожуунда сөөлгү дөрт чыл дургузунда 28 арат-тараачын ажыл-агыйлар тургустунган.

  Тывага 2016-2020 чылдарда 523 малчын ажыл-агыйларны республиканың чазааның деткимчези-биле тургузуп, малчыннарның чуртталга бажыңнарын болгаш малдың кажааларын туткан.

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Чеди-Хөл кожуундан Кызылга чедип келгеш, Шагаага тураскааткан тыва национал хүрешке турнирниң киржикчилери-биле ужуражып, оларга Шагаа-биле байыр чедирер.
  Бо маргылдааның киржикчилери Тываның эң күштүг болгаш бедик арга-мергежилдиг мөгелери. Турнирни интернет четкизинге дорт дамчыдып турар.

  Инек чылының баштайгы хүнүн Шолбан Кара-оол Дөгээ дагның бедиинге уткуп ап, саң салырының ыдыктыг ёзулалынга киржир. Шагаа байырлалы-биле бүгү Тываның чонунга байырны чедирер.

  Реклама