Тываның чаа баштыңын таныштырган

  0
  2

  Бөгүн, апрель 9-та, Тываның Чазак бажыңынга РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округта бүрүн эргелиг төлээзиниң оралакчызы Вадим Головко регионнуң күүсекчи эрге-чагыргазының болгаш тус чер бот-башкарылга органнарының удуртукчуларынга база Тываның Дээди Хуралының депутаттарынга республика Баштыңының хүлээлгелерин түр када күүседип турар Владислав Ховалыгны таныштырганын @tmgnews17 дыңнадып тур.

  — Владислав Товарищтайович күрүнениң, муниципалдыг болгаш корпоративтиг удуртулга талазы-биле эртем-билии чедер дуржулгалыг удуртукчу – деп, ол чугаалаан. — Владислав Ховалыг – Тыва Республикага төрүттүнген, ооң ажыл-ижи төрээн региону-биле холбаалыг. Ол чээрби ажыг чылдар дургузунда эрге-чагырга органнарынга удуртукчу албан-дужаалдарга ажылдап келген, ынчангаш республикада байдалды ханы болгаш тодаргай билир.

  Владислав Товарищтайович бедик деңнелдиң профессионалы, ажыл-ишке бот-харыысалгалыг кижи. Ол республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезинге чаа идигни бээр база регионнуң мурнундагы удуртукчузунуң ажылдап кылган баазазын бүрүнү-биле ажыглаар дээрзинге бүзүрээр мен.

  Ажыл-ишчи бөлүктер, хамааты ниитилел институттары-биле ажыктыг кады ажылдажылганы уламчылаары чугула, кол-ла чүүл – республиканың чурттакчы чону-биле дорт харылзааны тургузары — деп, Вадим Головко чугаалаан.

  Чуруктарны Виталий Шайфуллин тырттырган.

  Реклама