Тываның эмчилери бедик мергежилдиг

  0
  2
  Федералдыг медицина-биологтуг агентилелдиң Сибирь эртем-клиниктиг федералдыг төвүнүң дээди мергежилдиң онкологу, хирург эмчи Руслан Хлобыстин республиканың онкология диспансериниң эмчилеринге онкологтуг аарыгларны эмнээриниң амгы үениң бедик технологияларлыг аргаларының дугайында илеткелдерни номчуп, кезип эмнээриниң талазы-биле мастер-классты эрттирген.

  Ижин-хырны, баары рактан аараан кижилерни эмнээринге кезиишкин аргазының чаа хевирлерин канчаар ажыглаарын, ооң соонда эмнер болгаш өске-даа аргалар-биле улаштыр эмнээриниң аргаларын республиканың онкология диспансериниң эмчилеринге Руслан Юрьевич таныштырган.

  Бедик мергежилдиг онколог эмчи республиканың онкология диспансеринде эмнедип чыдар кижилерни шинчип көрүп, берге аарыгдан сегип үнер дизе боттарын канчаар алдынарынга, сагыш-сеткил күжүн быжыктырып алырынга, эмчилер-биле чаңгыс демниг болурунга хамаарыштыр арга-сүмелерни оларга берген.

  Руслан Хлобыстин бистиң республикага 3 чыл бурунгаар база кээп чораан. Ынчан ол Красноярск хоорайның профессор В.Ф. Войно-Ясенецк аттыг медицина университединге башкылап ажылдап турган. Оон бээр Тывада онкология аарыгларын эмнээринче улуг кичээнгейни салып келген.

  – Эмчи кижиниң профессионал мергежилинде кол чүүл бодунуң билиглерин доктаамал бедидип ханыладыры, билип алган чүүлдерин медицина ажылдакчылары-биле үлежири. Тываның эмчилеринге билир чүүлдеримни дамчыдып бээри, кыска-даа үе дургузунда оларның-биле кады ажылдаары мээң сеткилимге дыка тааржыр-дыр – деп, эмчи чугаалаан.

  Тывага баштай кээп чораанындан бээр 3 чыл дургузунда республиканың онкология диспансериниң медицинаның чаа-дериг-херекселдери-биле хандырылгазы көскүзү-биле экижээнин, эмчилерниң мергежили бедик, аарыг кижилер бүзүрелдиг эмчилерниң шыңгыы кичээнгейинде дээрзин Сибирьниң эртем-клиниктиг федералдыг төвүнүң дээди мергежилдиң онкологу, хирург эмчи Руслан Юрьевич демдеглээн.
  Реклама