Участок төлээлеринден чечектер

  0
  2

  Россияның Тыва Республика талазы-биле Иштики херектер яамызының Кызыл хоорай эргелелиниң участок төлээлери Март 8 байырлалының бүдүүзүнде полицейжилер харыылап турары участоктарында кудумчуларже үнүп, эрткен-дүшкен иелерге, кырган-аваларга, херээжен улуска байыр чедирип, часкы чылыг-чырык чаагай чүүлдерни күзеп, частың баштайгы хүннеринде частып үнген чараш тюльпан чечектерни, Россияның Иштики херектер яамызының тускай белеткеп үндүргени бижимел байыр чедириишкиннерин тудускан.

  Иштики херектер яамызының ажылдакчылары төлептиг эр кижилер, херээжен улустуң камгалакчылары болурундан аңгыда боттарының албан-хүлээлгезин шыңгыы күүседип чоруур полицейжилер. Ынчангаш оларның херээжен улуска тывыскан тускай бижимел байыр чедириишкиннеринде Март 8-биле холбаштыр эки күзээшкиннерден аңгыда байырлал хүннеринде боттарын канчаар алдынарынга, айыыл чок чорукту сагыырынга хамаарыштыр сүмелер база бар.

  Участок төлээлери полицейжилерниң Март 8-биле байыр чедириишкиннерин, чараш чечектерин алган херээжен улус өөрүп четтиргенин илередип, оларның белен эвес ажылынга чедиишкиннерни күзеп турган.

  Реклама