Улуг өгбеге вакцинаны салган

  0
  6

  Бөгүн сураглыг эртемден, төөгү эртемнериниң доктору, «Делегейниң дириг эртинези” деп ховар аттың эдилекчизи, төөгү болгаш этнография талазы-биле дыка хөй эртем ажылдарының автору Монгуш Борахович Кенин-Лопсан коронавируска удур тарылганы алганын Тываның Кадык камгалал яамызы @tmgenws17 дыңнаткан. Хүндүлүг өгбе каш хонук бурунгаар 96 хар харлаан.

  Тыва чоннуң улуг өгбезинге база ооң өг-бүлезинге Новосибирскиниң “Вектор” төвүнүң лабораториязынга кылган “Эпи-Вак-Корона” вакцинаны салган. Хоочуннуң бажыңынга Республиканың № 1 поликлиниказының консультация-диагностика бригадазы четкеш, тарылганы кылган.

  Ол ышкаш эмчилер Монгуш Бораховичиниң лабораторлуг анализтерин алгаш, диспансерлиг хыналданы чоруткан. Вакцинация соонда эртемденниң байдалы эки. Ол чаңгыс чер чурттугларынга боттарын болгаш чоок кижилерин айыылдыг аарыгдан камгалаарын кыйгырган.

  — Кижи бүрүзү бодунуң кадыы дээш харыысалгалыг болуру чугула, ол дээрге узун назын назылаары, ниитизи-биле чурттакчы чоннуң кадыкшылы-дыр” – деп, эртемден чонунга сагыш салыышкынын илереткен.

  Реклама