Улуг назылыгларга болгаш уругларга чагыдылганы сөңне

  0
  3

  Ноябрь 25-те силерни «буянныг ыяш» тарыырынче чалап тур бис. Эртен солун-сеткүүл чагыдып алыр аргазы чок улуска парлалга үндүрүлгелерин чагыдып берип болур силер.

  Тываның чурттакчылары четверг санында «Буянныг ыяш» ачы-дуза акциязынга киржип болур. “Тывамедиабөлүк” холдингизи четверг санында 11.00 шакта ук ачы-дуза акциязын эрттирип турар.

  Күзелдиг кижи бүрүзү кады төрээннеринге болгаш чоок улузунуга, ол ышкаш социал албан черлеринге “Шын”, “Тувинская правда” солуннарны чагыдып берип болур.

  Аныяктарга болгаш уругларга, школаларга, уруглар садтарынга база уруглар бажыңнарынга “Тываның аныяктары”, “Сылдысчыгаш” сеткүүлдерниң чагыдылгазын чагыдып берип болур силер.

  Силерни ноябрь 25-те 11.00 шакта дараазында адресче кээриңерни чалап тур бис. Красноармейская кудумчузу, 100 дугаар бажың, 311 дугаар кабинет. Харылзажыр телефон: 8 (39422) 2-18-10, 8 923 267 0749. Келген улусту изиг шай база холдингтиң журналистери-биле ужуражылгалар манап турар.

  Реклама