Улусчу чогаадылга фестивалының юбилейлиг чылы

  0
  9

  Бөгүн найысылалда “Тыва – бистиң өргээвис” фестивальдың республика чергелиг чадазы эгелээн. Бо чылын улусчу чогаадылга фестивалын, 25 чылдаан юбилейинде, Тыва Арат Республиканың 100 чыл оюнга тураскаадып эрттирип турарын Республиканың улусчу чогаадылгазы болгаш дыштанылга төвү @tmgenws17 дыңнаткан.

  Фестиваль апрель 13-тен 21-ге чедир уламчылаар. Чогаадыкчы хемчег ийи дакпыр юбилейлиг чылында бодунуң формадын калбарткан.

  Фестиваль неделязында бир хүнде-ле үш кожуун концерт программаларын бараалгадыр. Кожууннар 12 шакта Улусчу чогаадылга бажыңының фойезинге ус-шеверлериниң ажылдарының делгелге-ярмарказын организастаар, 15 шакта найысылалдың Арбат шөлүнге 15 минутаның көрүлдези болур, а 17 шактан тура концерттерин бараалгадыр. Кожууннар үш аңгы шөлге мындыг байдалдыг көрүлделерге киржир.

  Апрель 21-де 16 шакта Улусчу чогаадылга бажыңынга тиилекчилерге шаңналдар тыпсыр езулал биле улуг гала-концерт болур.

  Реклама