Улусчу культураның декадазы эгелээн

  0
  0
  Улусчу культураның декадазы эгелээн


  ✍🏻Тываның күрүне университединге «Шагаа 2021» улусчу культураның декадазының ажыдыышкыны болган. Инек чылы моорлап келди!

  ТывКУ-нуң Кызылдың педагогика колледжинге Чөөн чүктүң чаа чыл декадазын «Шагаа-биле!» деп кыйгырыгдан эгелээн. Байырлалдың аалчыларын студентилер болгаш башкылар уткуп алгаш, кел чыдар байырлалга тураскааткан йөрээлдерни ыыткыр аянныг чараш кылдыр чугаалаарын дилээн.

  Байырлалдың баштайгы кезээ даштыгаа болган. Аныяк оолдар болгаш улуг эр улус чер ээлеринге өөрүп четтиргенин болгаш хүндүткелин илередип, кудумчуга саң салган. Башкылар «саң салыр» езулалдың шын ужур-утказын чыылганнарга тайылбырлап, мастер-класстарны эрттирип турда, студентилер тыва улустуң «Тевек», «Аът шалбалаары», «Аскак кадай» оюннарын ойнап турган.

  Университеттиң эң улуг чогаадыкчы коллективиниң бирээзи – «Дыңгылдай» деп студентилериниң аас чогаал ансамбили аалчыларны фойеге уткуп, солун концертти бараалгаткан.

  «Аныяктар национал езу-чаңчылдарның кокпазы-биле» деп фестивальды Тываның ортумак тускай болгаш профессионал өөредилиге албан черлериниң аразынга Шагаа уткуштур чылдың-на организастап турарын Кызыл хоорайның Культура, спорт болгаш аныяктар херектериниң департаментизи дыңнадып турар.

  Бо байырлал фестивальдың кызыгаары-биле болуп турар болганда, педагогика колледжиниң ханаларын тыва угулза-хээлер-биле шимеп каастаан, тыва өгнү база тиккен.

  Келген аалчыларның шуптузун сүттүг шай болгаш тыва национал аъш-чем-биле ашкарып-чемгерип хүндүлээн. Манчы-хуужуур, боова, боорза, быштак болгаш өске-даа амданныг чаагай чемнерни студентилер боттары кылган.

  Байырлалдың киржикчилери национал идик-хептиг турган. Шевергин чараш шинчилиг байырлалды «Челер-Ой» танцы-сам-биле уламчылаан.
  Реклама