Улусчу төлевилелдер шилилгези

  0
  3
  Улусчу төлевилелдер шилилгези

  Тыва Республиканың Чазааның аппарадының бөгүнгү ээлчеглиг хуралын Чазактың даргазының бирги оралакчызы Александр Брокерт башкарып эрттирген.

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2021 чылды Улусчу эгелээшкиннер чылы кылдыр чарлаанын Александр Брокерт демдеглээш, муниципалдыг тургузуглардан кирген улусчу төлевилелдерниң аразындан республика чергелиг эң дээре 10 төлевилелдиң шилилгези апрель 2-де эрткен дугайында Чазактың аппарат хуралының киржикчилеринге дыңнаткан.

  Республиканың муниципалдыг тургузуглары ниитизи-биле 161 төлевилелди саналдап киирген. Кожуун чергелиг шилилгелерге эки деп үнелелди алган улусчу төлевилелдерни республика деңнелдиг шилилгеге киирген. Шилилге комиссияның протоколун шын болгаш долузу-биле долдуруп, эң дээре 10 улусчу төлевилелди чарлаарынга белеткелди дүргедедирин Александр Брокерт сагындырган.

  Республика чергелиг шилилгени эрткен эң дээре 10 улусчу төлевилелдиң чүгле бирээзин боттандырарынга Тываның бюджединден 2,4 сая рубль хире акшаны тускайлап үндүрер. Шилип алдынган улусчу төлевилелдерни акшаландырарының негелделери ёзугаар бүдүрүлге ужур-дузалыг төлевилелдерни боттандырарынга 400 муң рубльден эвээш эвес акшаны төлевилелди саналдап киирген муниципалдыг тургузуг ниити акшаландырыышкынга киириштирер. Бир эвес улусчу төлевилел социал ужур-дузалыг болза, 200 муң рубльден эвээш эвес акшаны муниципалдыг тургузуг акшаландырыышкынга киириштирер.

  Реклама