Ура, часкы дыштанылга!

  0
  3

  Республиканың кижизидилге болгаш эрге-хоойлу хажыдар чоруктарының профилака төвүнуң, «Сайзырал» психолог-эмчи-социология төвүнүң специалистери «Ура, часкы дыштанылга» профилактиктиг операцияның кызыгаары-биле Бай-Тайга, Барыын-Хемчик кожууннарда, Ак-Довурак хоорайда өөредилге албан черлериниң школачыларының часкы дыштанылгазын канчаар организастаанын хынап чораан.

  Ажылчын бөлүк ниити болгаш немелде өөредилге албан черлериниң дыштанылга планын күүседип турарын, чогуур документилерин, рейдилер талазы-биле отчеттарын хынаан. Хыналда үезинде илереттинип келген частырыгларны ол-ла дораан эткен.

  Кижизидилге ажылының талазы-биле методист, директорнуң оралакчызы кылдыр чаа томуйлаткан ажылдакчыларга кижизидилге болгаш профилактиктиг ажылдарының талазы-биле методиктиг сүмелерни берген.

  Социал четкилерде болуп турар хемчеглерге идепкейлиг киржириниң талазы-биле сүмелерин кадып, школачылар, оларны ада-иелери болгаш хоойлу ёзугаар төлээлери-биле профилактиктиг хемчеглерни күштелдирип, ооң түңнелдерин өй-шаанда илеткээрин сүмелээн.
  «Ура, часкы дыштанылга» профилактиктиг операцияны бөгүн Сүт-Хөлдүң болгаш Чаа-Хөлдүң өөредилге албан черлеринде эрттирип турар.

  Реклама