Уругларга болгаш ада-иелерге халас мастер-класстар

  0
  146

  Тывага Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында уругларга болгаш ада-иелерге халас мастер-класстарны эрттирер.

  «Өөредилге» национал төлевилел боттанылгазы-биле ажыткан «Кванториум» уруглар технопарыгынга, «IТ-квантум», «Геоквантум», «Промробоквантум», «Аэроквантум», «Биоквантум», «Хайтек» угланыышкыннарга уругларга база оларның ада-иелеринге халас мастер-класстарны 2022 чылдың январь 5, 6, 8 база 9-та Чаа чыл байырлалдарында эрттирер.
  Мастер-класстарның шагы: 11.00 шактан 16.00 шакка чедер.

  Мастер-классче, уруглар технопарыгынга экскурсияже база өөредилге черлеринче мобильдиг кванториум үнүүшкүнүнче бижидер дизе, 8(991)375-67-78 телефонче долгаар азы kvantorium-tyva@yandex.ru электроннуг адресче бижиир.

  «Кванториум» уруглар технопарыгының адерзи: Кызыл хоорай, Кочетов кудумчузу, 72 (Аныяктар өргээзи).

  Реклама