Уругларга чугула херек аппараттар

  0
  3

  Тыва Республиканың кадык камгалал адырында “Буянныг чүрек” күрүне шаңналының эдилекчизи Эргил Чадамба кадыкшылының байдалы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг уругларга чугула херек тускай аппараттарны тывыскан.

  Республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң травматолог кезер эмчизи Эргил Чадамба тос харлыг Ангелина, дөрт харлыг Каролина, он харлыг Доржу оларга эмчиниң белекке берген аппараттары бажыңынга хүн бүрүде эмнениринге дыка ажыктыг. Ол ышкаш эмчи Соок-Ирей уругларга чигирзиг белектерни база сөңнээн.

  Күрүне шаңналының эдилекчизи Ак-Довурак хоорайда асбест комбинадының эрги тудуунуң буступ баткан аар бузундуларының адаанга бастырган кижиниң амы-тынын камгалап алыр дээш, дидим болгаш шиитпирлиг кезиишкинни кылганын сагындыраал.

  Реклама