Уруглары-биле олуттарын солчуп

  0
  5

  Тывага «Күрүнениң чаңгыс аай шылгалдаларын чаңгыс хүнде ада-иелер дужаар» деп Бүгү Россия чергелиг акцияны март 20-де эрттирер.

  Ада-иелерге чаңгыс хүнде ЕГЭ шылгалдазын дужадыр деп эгелекчи саналды Өөредилге болгаш эртем хайгааралының талазы-биле федералдыг албан киирген.

  Келир үениң доозукчуларының ада-иелери, күрүнениң күүсекчи болгаш хоойлужудулга эрге-чагырга органнарындан, массалыг информация чепсектеринден чалаткан аалчылар акцияга киржир. Олар шупту школаның доозукчулары ышкаш, күрүне шылгалалдаларының оруун эртер. Шылгалда болур классче киргеш, орус дыл эртеминиң кызырган хыналда ажылын кылгаш, ооң түңнелдерин чарлаарынга чедир турар.

  Реклама