«Уургай» көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезинге эрттирер

  0
  4

  Тываның күрүне университединиң студентилери «Профстажировка 2.0» төлевилелдиң тиилекчилериниң аразында.

  Россияның Президентизи Владимир Путинниң эгелекчи саналы-биле тургусканы «Россия хөй аргаларлыг чурт» организация биле Ниити-российжи улусчу фронтузу төлевилелди боттандырып турар.

  Студентилер төлевилелдериниң мөөрейинге ТывКУ-нуң хары угда беш улуг курсчулары тиилеп алган. Олар янзы-бүрү даалгаларны күүседип, боттарының төлевилелдерин көргүзүп таныштырган.

  Төлевилелдери-биле шылгарап тиилээн студентилерни Тываның спортчу туризм федерациязы, Эрзин кожууннуң «Уургай» көдээ ажыл-агый бүдүрүлгези практика эрттирер кылдыр чалап турар.

  Экономика факультединиң үшкү курсчузу Сайдаш Шир-оолдуң «Коммерциялыг эвес организацияларның бухгалтер учедунуң онзагайы» деп ажылы бедик үнелелди алган. Ол ТР-ниң спортчу туризм федерациязының чижээ-биле коммерциялыг эвес организацияларның отчеттарының дугайында сайгарылганы кылып, шинчилеп бижээн.

  «Студентиниң бо ажылы болза, коммерциялыг эвес организацияларның отчедунуң долу сайгарылгазынга сүме санал-дыр» – деп, бухгалтер учеду, сайгарылга болгаш аудит кафедразының эргелекчизи доцент Ольга Моңгуш тайылбырлаан.

  Эрзин кожууннуң «Уургай» көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезиниң ажылынга хамаарыштыр төлевилелдерни көдээ ажыл-агый факультединиң студентилери чогаадып кылган.

  Дөрткү курсчулар Дарый Шаптан-оол биле Сергек Адыгбайның «Уургай» бүдүрүлгезинге аныяк өшкү коданының тургузары» деп төлевилели база тиилээн.

  Ол-ла факультеттиң «Зоотехния» угланыышкын-биле өөренип турар студентилериниң төлевилелдерин жюри база тиилекчи кылдыр шилип алган.

  «Тыва өшкүлерниң дүгүн «кашгор» деп хевирге дүүштүр үнелээриниң дугайында» ажылды дөрткү курсчу Даяна Шаннаа, «Чолдак кудуруктуг тыва уксааның үлегер-майыынга дүүштүр «Уургай» бүдүрүлгезиниң хойларын үнелеп шилиириниң дугайында» шинчилээн ажылын Шораан Шивидек студентилер төлевилелдериниң мөөрейинге киириштиргеш, төлептии-биле үнелеткен.

  Студентилер боттарының мергежилиниң аайы-биле шинчилээр доозукчу диплом ажылдарының темалары болур дээрзин олар чугаалап турар.
  Келир үениң зоотехниктери болгаш мал эмчилери практиказын «Уургай» көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезинге эрттирер болган.

  Реклама