УЯН СЕТКИЛДИҢ ШҮЛҮКЧҮЗҮ

  0
  53
  УЯН СЕТКИЛДИҢ ШҮЛҮКЧҮЗҮ

  Тыва шүлүк чогаалында онзагай үннүг, тускай аянныг шүлүкчү, очулдурукчу, башкы, филология эртемнериниң кандидиды, Бай-Тайга кожууннуң Бай-Тал суурунуң уран талантылыг кызы, Россия Федерациязының болгаш Тыва Республиканың Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү, Россия Федерациязының журналистер эвилелиниң кежигүнү
  Комбу Сайлыкмаа Салчаковнаның декабрь 12-де төрүттүнген хүнү.

  С.С.Комбу 1988 чылда аныяк чогаалчыларның литературлуг мөөрейиниң лауреады, 1991 чылда «Ужук» деп ному дээш Донгак Барыкаан аттыг литература шаңналының бирги лауреады, 2006 чылда А.Фадеев аттыг бүгү Россия чергелиг литература шаңналының лауреады болгаш алдын медальдың эдилекчизи, «Бай-Тайга кожууннун хүндүлүг хамаатызы» аттың эдилекчизи, Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы, Бай-Тайга кожуунда «Сайлыкмаа Комбу аттыг чылдыӊ эӊ-не эки номчукчузу» деп мөөрейниң үндезилекчизи болгаш деткикчизи, Бүгү Россияның чогаалчыларының «Россияның литература фондузу» хөй-ниити организациязының Тыва регион салбырының консультантызы, Тываның Чогаалчылар эвилелиниң даргазы.

  Чогаал ажылын школачы чылдарында сонуургап эгелээн. Ооң бирги шүлүу «Ойнаал, эжим» 1977 чылда «Тываның аныяктары» солунга парлаттынган, шүлүкчү салым-чаяанын илерээринге «Дамырак» чечен чогаал каттыжыышкыны улуг салдарлыг болган. Сайлыкмаа Салчаковнаның бирги чыындызы «Ужук» деп номнуң дугайында бижип тура, Черлиг-оол Куулар мынча дээн: «Сайлыкмаа – уян сеткилдиң шүлүкчүзү. Кижилерниң эрээ-хинчээнге ооӊ эскет чок таладан болчуп азы кээргээн уу-биле киржи бээри буянныг…Ооӊ «Ужуун» номчааш, эки симфонияны дыңнааныӊ дег, чүгле эстетиктиг таалалды алыр эвес, амыдырал дугайында бар-ла идегел азы өөрүшкү-биле боданыр сен».

  1994 чылда ийиги ному «Сайдаяк» бичии номчукчуларга белек болган. Дараазында эрте-бурунгу кыдат поэзияның очулгазы «Мейхуа чечээ», «Тыва сонет антологиязы», «Ийи эрик», «Угбашкылар уран ыры» деп делегей поэзиязындан херээжен лирика дүргээ, «Шуурганныг дүн» деп рубаилер ному , «Тыва литература» деп словары, «Оглумга чагаа» деп номнары парлаттынган.

  Г. Принцеваның «Шаанак», Турсынай Орозбаеваның «Төрээн ховум», бурят чогаалчы Чойбоновтуң М. «Өңнүктерим – мээң дириг бурганнарым», Н.Лугиновтуң «Чингис-Ханның дужаалы-биле» деп романын , Муса Джалильдиң «Моабит кыдыраажы», Наталья Харлампьеваның «Кызыл хек-даван» деп номнарын, делегей улустарынын болгаш орус классиктерниң шүлүктерин, рубаилерин тыва дылче очулдурган.

  Реклама