Вакцинация пунктузу немешкен

  0
  6

  Коронавирус хамчыынга удур мөөң вакцина келгени-биле холбаштыр неделя санында эрттип турар чазактың аппарат хуралынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле Кызыл хоорайда “5 звезд” садыг төвүнде немелде вакцинация пунктузун ажыткан. Аңаа күзелдиг кижи бүрүзү коронавируска удур тарылганы ап болур.

  21 хонгаш вакцинаның ийи дугаар кезээн алырда, ол-ла пунктуга азы чурттап турар чериниң аайы-биле поликлиникага баар. Чурттакчы чонну вакцинацияже хаара тырттары-биле база коллективтиг иммунитетти дүрген чедип алыр сорулга-биле садыг төвүнге вакцинация пунктузун ажыткан. Коллективтиг иммунитетти тургузуп алырда ниитизи-биле чурттакчы чоннуң 60 хуузунга азы 120 муң кижи тарылганы эрткен турар.

  Медицина тарылга пунктузунда вакциналарны шыгжаарынга таарымчалыг соодукчулуг дериг-херекселди тургускан.

  Коронавируска удур тарылга шупту кижилерге халас. Вакцинация пунктузу дыштаныр хүн чок 09.00 шактан 17.00 шакка чедир ажылдаар (12.00 шактан 13.00 шакка чедир дүштеки чапсар).

  Реклама