Вакцинаның ээлчеглиг кезээ келген

  0
  0

  Тывада “ГАМ-Ковид-ВАК” вакцинаның ээлчеглиг кезээ келген. Чаа келген 630 туң вакцинаның шуптузун Кызыл хоорайның поликлиникаларынче база Таңды, Бии-Хем, Кызыл, Улуг-Хем кожууннарның төп эмнелгелеринче 60 хардан өрү назылыг база хоочураан аарыгларлыг кижилерге тарылганы чорудар кылдыр тараткан.

  Ук кожууннарда 60 хардан өрү назылыг кижилерниң коронавирус хамчыындан хөй аарып турарын барымдаалааш, хуваалданы чоруткан.

  Мурнунда республикага коронавирус хамчыынга удур тарылганы 2818 кижи алган, 550 кижи вакцинацияны бүрүнү-биле эрткен. Вакцинация эрткен кижилер аразында тарылга алгаш бергедээн таварылгалар бүрүткеттинмээн.

  Реклама